Ulkomaisen ajokortin

vaihtaminen Suomalaiseen ajokorttiin
alkaen 170

TALVIALE ilmoittautumalla
vielä 31.1. klo 23.59 asti.
 • 0,5 Ajotuntia (60€), 1 Ajotunti (80€)
 • Suosittelemme usein varaamaan vähintään 3-5 ajotuntia
 • Auton käyttö ajokokeessa (110€)
Tilaa heti

Exchanging a foreign driving licence for a Finnish licence is visible below.

Ulkomaisen ajokortin vaihtaminen suomalaiseen ajokorttiin

EU- tai ETA-maassa myönnetyn ajokortin vaihtaminen

EU- tai ETA-valtiossa myönnetyllä ajokortilla saa ajaa Suomessa niin kauan kuin se on voimassa.

Vakinaisesti Suomessa asuva tai Suomessa vähintään 6 kuukautta opiskellut voi vaihtaa EU- tai ETA-valtiossa myönnetyn ajokortin vastaavaan suomalaiseen ajokorttiin tai hakea suomalaista ajokorttia kadonneen, anastetun tai tuhoutuneen EU- tai ETA-valtiossa myönnetyn ajokortin tilalle.

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa lääkärinlausunto, jos kortin voimassaolo on päättynyt. Kuljettajantutkintoa ei tarvitse suorittaa, jos ajokortti on yhä voimassa tai ryhmän 1 ajokortin voimassaolon päättymisestä on alle 2 vuotta tai ryhmän 2 ajokortin voimassaolon päättymisestä on alle vuosi.

Vaihtaaksesi ajokortin asioi Ajovarman palvelupisteessä Aika kannattaa varata etukäteen. Voit varata ajan täältä. Ota Ajovarmaan mukaasi:

 • EU- tai ETA-valtiossa myönnetty ajokortti tai sen puuttuessa ajokorttiote ajokortin myöntäneen maan ajokorttiviranomaiselta ja lisäksi

 • passi tai muu virallinen henkilötodistus ja

 • kaksi valokuvaa

Lisäksi tarvittaessa:

 • lääkärinlausunto, jos vaihdettavan EU- tai ETA-valtion kortin voimassaolo on päättynyt tai haluat korottaa ajokorttiluokkaa ryhmästä 1 ryhmään 2,

 • opiskelutodistus, jos olet opiskellut Suomessa vähintään 6 kuukautta, mutta vakinainen osoitteesi ei ole Suomessa.

Uusi ajokortti postitetaan sinulle kotiin 3 viikon kuluessa siitä, kun jätät ulkomaisen kortin vaihdettavaksi. Saat täksi ajaksi väliaikaisen kortin käyttöösi.

Sopimusvaltiossa myönnetyn ajokortin vaihtaminen suomalaiseen ajokorttiin

Suomessa vakinaisesti asuva henkilö, jolla on Geneven tai Wienin tieliikennesopimusvaltioissa, Hongkongissa, Macaossa tai Taiwanissa (jatkossa sopimusvaltiot) myönnetty voimassa oleva ajokortti, voi vaihtaa ajokortin suomalaiseen A1-, A2-, A- tai B-luokan ajokorttiin ilman kuljettajantutkinnon suorittamista.

Ryhmän 2 ajo-oikeusluokkien saaminen edellyttää aina kuljettajantutkinnon (teoria- ja ajokoe) suorittamista.

Ajokortin vaihtaminen tulee tehdä kahden vuoden sisällä vakinaisen Suomessa asumisen alkamisesta, mutta kuitenkin ennen ajokortin voimassaoloajan päättymistä.

Jos vaihdettavan ajokortin voimassaoloaika on päättynyt tai olet asunut vakinaisesti Suomessa yli 2 vuotta, sinun tulee suorittaa myös kuljettajantutkinto (teoria- ja ajokoe).

Vaihtaaksesi ajokortin asioi Ajovarman palvelupisteessä Aika kannattaa varata etukäteen. Voit varata ajan täältä. Ota Ajovarmaan mukaasi:

 • passi tai muu virallinen henkilötodistus

 • kaksi valokuvaa

 • lääkärinlausunto

 • vaihdettava ulkomainen ajokortti (+ kääntäjän tekemä suomen-, ruotsin-, tai englanninkielinen käännös, jos ajokortti ei ole kirjoitettu latinalaisin kirjaimin)

Vaihdettava ajokortti jätetään hakemuksen liitteenä Ajovarmaan, josta se lähetetään Trafiin säilytettäväksi. Vaihtoprosessin ajaksi saat tilapäisen ajokortin, joka on voimassa 6 kuukautta, mutta ei pidempään kuin vaihdettava ulkomainen kortti olisi voimassa. Tilapäinen ajokortti ei oikeuta ajamaan ulkomailla.

Useimmissa tapauksissa sopimusvaltiossa myönnetyn ajokortin vaihdon käsittely Trafissa ja suomalaisen ajokortin saaminen kotiosoitteeseesi kestää noin 3 viikkoa hakemuksen jättämisestä.

Jos vaihdettavan ajokortin aitoudesta ei voida suoraan varmistua tai asiakkaalta tarvitaan lisäselvityksiä, asian käsittely voi kestää 1-4 kuukautta hakemuksen jättämisestä.

Jos olet hakenut myös ryhmän 2 ajo-oikeuksia tai vaihto on mahdollinen vain kuljettajantutkinnon kautta ja sinulle myönnetään ajokorttilupa sen suorittamiseen, saat suomalaisen ajokortin 3 viikon kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Ulkomaisen viranomaisen myöntämän ajokortin saat takaisin itsellesi vain, jos muutat kokonaan pois Suomesta. Suomalainen ajokortti tulee tällöin palauttaa Ajovarmaan.

Jos sopimusvaltiossa annettu ajokortti on myönnetty sinä aikana, kun olet asunut vakinaisesti Suomessa. Korttia ei voi vaihtaa suomalaiseen. Voit saada suomalaisen ajokortin vain opetuksen ja tutkinnon kautta.

Muussa kuin EU-, ETA tai sopimusvaltiossa myönnetyt ajokortit

Muussa Suomen tunnustamassa valtiossa myönnetyn ajokortin haltijan on haettava ajokorttilupaa, osoitettava täyttävänsä ajokorttiluvan myöntämisen edellytykset ja suoritettava kuljettajantutkinto (teoria- ja ajokoe) saadakseen suomalaisen ajokortin.

Toimitta Ajovarmaan ajokorttilupahakemus ulkomaista ajokorttia varten, ulkomainen ajokortti ja lääkärinlausunto. Ajokorttilupahakemus lomakkeita on Ajovarmassa. Aika hakemuksen jättämiselle kannattaa varata etukäteen täältä.

Uusi ajokortti postitetaan sinulle kotiin kolmen viikon kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Jos ajokortti on myönnetty muussa kuin Suomen tunnustamassa valtiossa tai ulkomaisen ajokortin haltijan vakituinen asuinpaikka on ollut korttia myönnettäessä Suomessa, ei sitä voida hyväksyä lainkaan. Tällöin suomalaisen ajokortin voi saada vain opetuksen ja tutkinnon kautta.

Katso lisätietoja Trafista ja Ajovarmasta.

Exchanging a foreign driving licence for a Finnish licence

Exchanging a driving licence issued in an EU or EEA Member State

You may drive in Finland on the basis of a licence issued in an EU or EEA Member State, for as long as the licence is valid.

If you are permanently resident in Finland or have studied here for at least six months, you may exchange or renew a driving licence issued in an EU or EEA Member State for a Finnish licence, or apply for a Finnish licence in place of a lost, stolen or destroyed driving licence issued in an EU or EEA Member State.

If your EU or EEA licence has expired, you must enclose a medical certificate with your application. You will not need to pass a driving examination, if your driving licence is still valid or less than 2 years have passed since the expiry of your Group 1 licence, or under a year has passed since the expiry of your Group 2 licence.

You should visit an Ajovarma office to exchange your driving licence. Take the following with you:

 • Your driving licence issued in an EU or EEA country or, if you do not have the driving licence a driving licence extract from the country that issued your driving licence.
 • Your passport or other official ID
 • Two photoghraphs

You may also need:

 • a medical certificate, if the EU or EEA licence you are exchanging has expired or you want to upgrade your driving licence from Group 1 to Group 2 at the same time,
 • a study certificate, if you have been studying in Finland for at least 6 months, but you are not a permanent resident of Finland.

The new driving licence will be sent to your home address within 3 weeks from the date you have submitted your driving licence to be exchanged for a Finnish one. You will be provided with a temporary driving licence for this period.

The United Kingdom withdrew from the EU at midnight on 31 January 2020. Under the terms of its Withdrawal Agreement, a transition period began on 1 February 2020 and will last until 31 December 2020. During the transition period, UK driving licences will continue to be considered EU licences and may be exchanged for a Finnish licence until the conclusion of the transition period.

Exchanging a driving licence issued in a Contracting State for a Finnish licence

If you are permanently resident in Finland and have a valid driving licence issued in Hong Kong, Macao, Taiwan or a country that has signed the Geneva or Vienna Road Traffic Convention (hereinafter ”Contracting States”), you can exchange your licence for an A1, A2, A or B Class driving licence without passing the driving examination.

However, regardless of this, you will need to pass the driving examination (theory and driving test) to obtain a licence in the Group 2 and BE category.

In order to get exchange without the driving examination, you must exchange your driving licence within two years of becoming permanent resident in Finland and before your Contracting State licence expires.

If the driving licence you want to exchange has expired or you have been permanently resident in Finland for over two years, you must also pass a driving examination (theory and driving test).

When exchanging a driving licence issued in a Contracting State at Ajovarma, you will need:

 • your passport or other official ID
 • two photographs
 • a medical certificate
 • your foreign licence (plus an official translation into Finnish, Swedish or English if the licence is written in a non-Latin alphabet)

You must submit your foreign driving licence, as an attachment to your application, to Ajovarma, which will send it to Traficom for safekeeping.

You will be issued with a temporary driving licence while your licence is in the process of being exchanged. The temporary driving licence will be valid for a maximum of 6 months, however, this period may not exceed the period of validity of the foreign driving licence. You are not allowed to drive abroad on the basis of the temporary driving licence.

The process for exchanging your Contracting State driving licence at Traficom and receiving a Finnish driving licence in your home address will in most cases take around 2–3 months from submitting the application.
If the authencity of the foreign driving licence cannot be directly verified, or additional information is requested from the customer, processing the case may take up to 4 months from submitting the application.

If you have also applied for a Group 2 right to drive or the exchange is only possible through a driving examination and you are issued with a driving licence permit for taking the driving examination, you will be notified of this by letter. You will be provided with a Finnish driving licence within 3 weeks from passing the examination.

Your foreign driving licence will be returned to you only if you move permanently away from Finland. You must then return your Finnish driving licence to Ajovarma.

If your Contracting State driving licence was granted when you were permanently resident in Finland, it cannot be exchanged for a Finnish driving licence. You can only get a Finnish driving licence through mandatory lessons and driving examination.

Driving licences not granted by an EU, EEA or Contracting State

If your driving licence was issued in some other state recognised by Finland, you need to apply for a driving licence permit, prove that you fulfil the conditions for issuing the driving licence permit and pass the driving examination (theory and driving test) to obtain a Finnish driving licence.

Submit a driving licence permit application for your foreign driving licence at Ajovarma. When visiting Ajovarma, take with you your foreign driving licence and a medical certificate stating your driving ability. Forms for the driving licence permit application are available at Ajovarma. It is best to book an appointment for submitting the application in advance. You can book an appointment here.

The process for exchanging your driving licence at Traficom will in most cases take around 2–3 months from submitting the application. Because exchanging the driving licence is only possible through a driving examination, you will be issued with a driving licence permit for taking the driving examination. You will be notified of the issued permit by letter. The new driving licence will be sent to your home address by post within 3 weeks from passing the examination.

If your driving licence was issued in a state that is not recognised by Finland, or you were permanently resident in Finland when you were granted a driving licence by a non-recognised state, your licence cannot be accepted as a basis for passing the Finnish driving examination.

Scroll to Top