6. Käsittely- ja ajokoe

Kuljettajantutkintoja ovat teoriakoe, käsittelykoe ja ajokoe!

Huomioithan seuraavat asiat:
Käsittelykoe on mahdollista varata, kun teoriakoe on suoritettu hyväksytysti. Yleensä ajotunnit on hyvä järjestää vasta 1-3 viikkoa ennen, kun tiedetään käsittelykokeen ajankohta, mikäli pyritään suoritettamaan kurssi minimi ajotuntien puitteissa. Tämän jälkeen ajokokeen varausaika voi olla vielä 1-3 viikkoa, joten kurssi kannattaa erityisesti keväällä aloittaa ajoissa.

6.1 Käsittelykoe

Autokoulun sihteeri varaa aina käsittelykoeajan. Varauksen yhteydessä oppilas saa sähköpostitse ennakkomaksulinkin, jonka avulla oppilaan tulee maksaa samalla kertaa käsittely- ja ajokoemaksut ennen käsittelykoetta edeltävää ajotuntia (vähintään 75min).  Käsittelykokeeseen lähdetään ja sitä edeltävät ajotunnit alkavat siis aina autokoulun toimistolta ja näin ehdimme käsittelykoekentälle ja kertaamaan käsittelykoetehtävät juuri ennen käsittelykoetta.
Mopon (AM120) kuljettajantutkintoon kuuluu ainoastaan teoriakoe ja mopon käsittelykoe.
Lue lisää tarkemmin Traficomin käsittely- ja ajokoeohjeesta, joka sisältää myös mopon käsittelykoetehtävät (s. 17-19) .
Moottoripyörän (A1/A2/A) kuljettajantutkintoon kuuluu teoriakoemoottoripyörän käsittelykoe ja ajokoe. 
Lue lisää tarkemmin Traficomin käsittely- ja ajokoeohjeesta, joka sisältää myös moottoripyörän käsittelykoetehtävät (s. 23-26) ja ajokoeohjeen (s. 4-16).
Käsittelykokeen sisältöön voi tarkemmin tutustua myös Traficomin videolla. Katso myös Moottoripyörän kääntöympyrän halkaisija.

6.2 Ajokoe

Lue lisää Traficomin ajokoeohjeesta (s. 4-16) ja ajokokeen ohjevideosta, sekä vastuullisesta ja ennakoivasta ajotaidosta ja ajotavasta.
Autokoulu huolehtii aina myös ajokoevarauksistasi. Ajokokeen varauksen yhteydessä oppilas saa sähköpostitse ennakkomaksulinkin, jonka avulla oppilas voi maksaa ajokokeen aina ennen ajotuntia, joka käytetään juuri ennen ajokoetta näin ollen hyödyllisemmin kuin ajovarman toimistolla jonottamiseen. Ajokokeeseen lähdetään ja sitä edeltävä ajotunti alkaa siis aina autokoulun toimistolta.
Moottoripyörätutkinnoissa ensimmäinen käsittelykoemaksu sisältää myös ajokoemaksun, joten sitä ei tarvitse maksaa enää uudestaan ajokokeen varausvahvistuksen maksulinkillä. Juuri ennen ajokoetta on vielä vähintään 1 ajotunti (50min), jotta ehdimme siirtymään ajovarman toimipisteeseen, josta ajokoe alkaa ja kertaamaan tärkeimmät asiat. Ajokoe varataan vasta hyväksytyn käsittelykokeen jälkeen ja suoritetaan näin ollen vasta eri päivänä varattuna ajankohtana.
Ajokokeessa mitataan ajo-opetuksessa opetettavien perusasioiden hallintaa. Ajokokeessa varmistetaan, että uusi kuljettaja voi turvallisesti jatkaa ajamisen opettelua liikenteessä. Kokeessa luodaan itsenäistä ajamista mahdollisimman hyvin vastaava tilanne, jossa kokelas tuntee olevansa vastuussa ajosuorituksesta.
Ajokokeen päätteeksi tutkinnon vastaanottaja antaa keskustellen palautetta ajokokeesta. Kokelaalle selvitetään tutkinnon lopputulos ja varmistetaan, että hänellä on realistinen käsitys omasta ajotaidostaan. Henkilöauton (B) ajokokeeseen sisältyy vähintään kaksi käsittelytehtävää, joista yksi suoritetaan peruutusvaihteella.
Tarvittavat paperit
Jos olet saanut opetusta opetusluvalla tai harjoitellut harjoitusluvalla, ota mukaan myös kyseiset asiakirjat.
Kokeen kulku
Ajokoe jakaantuu alkukeskusteluun, liikenteessä ajamiseen ja loppukeskusteluun.
Alkukeskustelussa käyt yhdessä ajokokeen vastaanottajan kanssa läpi kokeen kulun ja toimintaohjeet ajokokeeseen. Tässä vaiheessa sinun kannattaa kysyä kaikki asiat, jotka sinua mietityttävät kokeesta. Tarkoitus on, että voit lähteä kokeeseen hyvällä mielellä ja tiedät, miten kokeessa toimitaan ja mitä sinulta odotetaan.
Liikenteessä ajaessa tutkinnon vastaanottaja antaa sinulle itsenäisiä ajotehtäviä ja toimit vastuullisena kuljettajana. Kokeessa hyödynnetään liikenneympäristöä mahdollisimman monipuolisesti ja sinun tulee kyetä ajamaan eri nopeusalueilla sekä eri liikennetiheyksissä. Vastuullisena kuljettajana arvioit aina kaikkien ajokokeessa tekemiesi toimenpiteiden vaikutusta oman ja muiden turvallisuuteen liikenteessä.
Sinulta ei odoteta paikallistuntemusta, joten reitiltä poikkeaminen ei ole virhe. Ajokokeen aikana voit aina kysyä ja tarkistaa ajo-ohjeen.
Loppukeskustelussa ajokokeen vastaanottaja kertoo sinulle päätöksen ja perusteet. Päätös perustuu sinun kokonaissuoritukseesi ajokokeessa. Käytte keskustelussa läpi osaamisen kokonaisuudet, jotka sinulla on jo hallinnassa ja joita sinun tulisi vielä kehittää.
Osioihin käytettävä aika voi hiukan vaihdella tilanteen mukaan, mutta ajokokeen kokonaisaika on 60 minuuttia.
Uusintakoe
Mikäli koettasi ei voitu hyväksyä, voit osallistua uuteen kokeeseen suoritettuasi määrätyn lisäopetuksen (30.6.2018 asti). Tämän jälkeen (1.7.2018 alkaen) tutkinnon vastaanottaja ei enää määrää pakollista lisäopetusta, mutta sitä oletettavasti kyllä suositellaan aina. Ajokokeen tärkeä perusajatus on arvioida, että voiko ajoharjoittelu tämän jälkeen jatkua itsenäisesti ja turvallisesti. Nykyään ajokokeen arviointi perustuu entistä enemmän kokonaisuuteen, eikä yksittäisiin virheisiin. Tästä johtuen siis hylätty ajokoe tarkoittaa, että ajoharjoittelua todella suositellaan ja tarvitaan, jotta oppimista tapahtuu ennen seuraavaa ajokoetta. Tästä johtuen myös Helsingin Liikennekoulussa ennen uusintakokeeseen osallistumista ajetaan aina vähintään (B- ja AM120-luokat = 50 min ja A1/A2/A-luokat 75 min) samana päivänä juuri ennen ajokoetta. Ajotunnit alkavat autokoulun toimipisteestä, jolloin saadaan samalla myös siirrettyä auto tutkintotoimistolle ja ehditään kertaamaan käsittely- ja liikennetilanteita riittävästi mahdollisen tauon jälkeen. Hyvin usein ajokokeen varausajansta riippuen suositellaan myös useampia ajotunteja ennen uusintakoetta, mutta asiakas saa aina tehdä lopullisen päätöksen.
Ajo-oikeus
Hyväksytyn ajokokeen jälkeen saat välittömästi todistuksen (E 100) kuljettajantutkinnon hyväksymisestä, joka yhdessä henkilötodistuksen kanssa antaa kuuden kuukauden ajo-oikeuden. Tänä aikana valmistuu varsinainen ajokorttisi. Todistus oikeuttaa sinut kuljettamaan luokkaa vastaavaa ajoneuvoa ainoastaan Suomessa (lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa). Ajokortti toimitetaan sinulle postitse.
Scroll to Top