Ajotuntipaketit

ajosimulaattorilla tai oikealla autolla
alkaen 80

TALVIALE ilmoittautumalla
vielä 31.1. klo 23.59 asti.
  • Lisäajotunnit tarpeen mukaan AJOKORTITTOMALLE
  • Kertausta ja lisäharjoitusta AJOKORTILLLISELLE
  • Jatkokoulutusta
Tilaa heti

Ajotuntipaketit

+ Ajoneuvon käyttö tutkinnoissa
alkaen 170

TALVIALE ilmoittautumalla
vielä 31.1. klo 23.59 asti.
  • 0,5 Ajotuntia (60€), 1 Ajotunti (80€)
  • Suosittelemme usein varaamaan vähintään 3-5 ajotuntia
  • Auton käyttö ajokokeessa (110€)
Tilaa heti

B-ajotunti tarvittaessa (a´ 50min) 80€, (3x50min a´ 77€) 231€, (5x50min a´ 75€) 375€, (10x50min a´ 73€) 730€, (15x50min a´ 70€) 1050€.

B-simuajotunti / simuajotuntipaketit ajosimulaattorilla tarvittaessa (a 50min) 50€, (3x50min a´45€) 135€, (5x50min a´40€) 200€, (10x50min a´35€) 350€, (15x50min a´30€) 450€. Nyt B-kurssipaketin yhteydessä näistä simuajotuntien hinnoista vielä -50% alennus.

AM120-ajotunti tarvittaessa (a´ 50min) 85€, (3x50min a´ 80€) 240€, (5x50min a´ 78€) 390€, (10x50min a´ 75€) 750€, (15x50min a´ 73€) 1095€.

A1/A2/A-ajotunti tarvittaessa (a´ 50min) 90€, (3x50min a´ 87€) 261€, (5x50min a´ 85€) 425€, (10x50min a´ 83€) 830€, (15x50min a´ 80€) 1200€.

5.1 Ajotunnit

Pakolliset tuntimäärät ovat vain suuntaa antavia. Ajamisen opettelu on yksilöllistä, ja kuljettajaksi oppimiseen tarvitaan vaihteleva määrä harjoitusta. Ajamisessakin harjoitus tekee mestarin – mitä enemmän harjoittelet, sitä varmemmaksi ja luotettavammaksi kuljettajaksi kehityt. Erityisesti on myös tärkeää, että ajotunnit suoritetaan mahdollisimman tiiviisti ilman 2-3 viikon taukoja ajotuntien välissä kurssin alusta hyväksyttyyn ajokokeeseen asti. Voit varata autokurssilla ajotuntisi itsenäisesti oman Webautosi etusivun kautta. Varaa ensimmäinen ajotuntisi vasta, kun olet suunnitellut yhdessä vastuuopettajasi kanssa sinulle sopivan opetusrytmin. Ajotuntisi voivat alkaa, kun olet suorittanut vähintään tasotestin 1. Autokoulu huolehtii teoria- ja ajokoevarauksistasi. Näin varmistamme, että sinulla on mukanasi kokeissa tarvittavat todistukset.

Ajo-opetus, riippuu suoritettavasta ajokorttiluokasta

  • Moottoripyörän ajokorttia varten tarvitset vähintään 5 tuntia ajo-opetusta.

  • Henkilöauton ajokorttia varten tarvitset vähintään 10 tuntia ajo-opetusta.

  • Tarvittavan ajo-opetuksen määrä riippuu käytännössä ajokortin suorittajan henkilökohtaisista tarpeista ja mahdollisista ennakkotiedoista ja -taidoista. Opetuksen ja ajoharjoittelun määrä ja sisällöt voidaan sovittaa joustavasti oppimistarpeiden mukaan siten, että minimimäärä on yllä mainittu tuntimäärä. Mitä enemmän harjoittelet ohjatusti ennen kuljettajantutkintoa, sitä paremmat valmiudet saat itsenäiseen kuljettajana toimimiseen kortin suorittamisen jälkeen.

  • Voit hankkia ajo-opetuksen autokoulussa tai opetuslupaopettajan kanssa, sekä yhteistyössä molempia tapoja hyödyntäen. Opetusluvalla etu on ajotuntien määrä, mutta autokoulussa taas vastaavasti ammattimainen, eli esimerkillinen ja tehokas opetus, selkeät oppimistavoitteet ja ajotaidon arviointi kriteerit viidellä eri tasolla.

Opettaja kuittaa varatut ajotunnit heti tunnin jälkeen opettajan tabletilla Webauto oppilashallintajärjestelmään. Sinä voit seurata ajotuntien edistymistäsi kirjautumalla Webautoon omalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Perehdy siis tähän  kirjautumalla Webautoon ennen ajotuntien suorittamista heti kurssin alkuvaiheessa osoitteessa www.helsinginliikennekoulu.fi/webauto  (Käyttäjätunnus ja oletussalasana löytyvät opetussopimuksesta).

Kaikki ajotunnit varataan ja perutaan soittamalla sihteerille, Whatsapp +358 40 576 2015 tai ajotunnilla opettajan kanssa. Varatut ajotunnit tulee perua viimeistään edellisenä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Webautossa näkyvät vihreällä suoritetut ajotunnitkeltaisella varatut ajotunnit ja punaisella peruttamatta jätetyt ajotunnit.

Tämä on alustava ainoastaan suuntaa antava sekä itsearviointia ja tavoitteenasettelua helpottava ohjeistus AM 120, A1, A2, A ja B-kurssin ajotuntien suorimiseen liittyen. Yleisesti ottaen henkilökohtaista opintosuunnitelmaa laadittaessa on hyvä ottaa huomioon, että ajotunnit alkavat ja etenevät suunnitelmallisesti ilman suurempia taukoja alusta ajokokeeseen asti. Näin ollen asioiden unohtumista tapahtuu kurssilla mahdollisimman vähän. Myös teoriatietoa on hyvä olla pohjalla mahdollisimman paljon jo ajotuntien alusta lähtien, jotta käytännön ajotunneilla voidaan oppia tehokkaammin ja mukavammin, sekä keskittyä myös mahdollisuuksien mukaan teoriatietoja soveltaviin ja itsenäisiin harjoituksiin, jotka siis osittain jo vaativat auton käsittelyn ja liikenteenohjauksen perusteisiin liittyvien teoriatietojen hallintaa. Ajotunnit alkavat aina pääsääntöisesti ja oletuksena Etelä-Haagan toimipisteestä osoitteesta Vihdintie 8. Erikseen voidaan sopia myös ajotuntien eri aloitus- ja päättymispisteistä tietyin reunaehdoin, lue lisää.

Henkilöautokurssin perusvaiheen 10 ajotuntia

(10 x 50min, B-kurssin 1.7.2018 voimaan tulleva uusi opetussuunnitelma)

Ajotunnit voi suorittaa vähimmäisopetusmäärilla seuraavan tavoitteen ja suunnitelman mukaisesti.

1 – 2 – Auton käsittelyä parkkipaikalla ja helpommissa liikennetilanteissa

(Näiden parin ajotunnin aikana opitaan ajoon valmistautuminen,  liikkeellelähtö myös mäestä, hallintalaitteiden oikea käyttö,  vaihteen vaihto- ja ohjauspyörän käyttö tekniikat, omalla kaistalla pysyminen, risteyksiin lähestyminen, auton pysäyttäminen ja vaihteen vaihtaminen heti 1. vaihteelle jne.)

3 – 4 – Liikennetilanteiden hallinta monipuolisemmissa liikennetilanteissa.

5 – 6 – Liikennetilanteiden hallinta haasteellisemmissa liikennetilanteissa, maantiellä ja keskustassa.

7 – 8 – Matkan ja reitin suunnittelua ja oppilas ottaa kokonaisvaltaisemmin vastuuta ajamisestaan.

9 – 10 – Ajetaan ajokoealueella ja viimeinen ajotunti samana päivänä juuri ennen ajokoetta ja pyritään siis itsenäiseen, turvalliseen, ekologiseen, sosiaaliseen, sekä kokonaisuudessaan riittävän vastuulliseen ajoon omat taidat ja omantilan hallinta huomioon ottaen.

Henkilöautokurssin riskientunnistamiskoulutuksen (RTK) 4 ajotuntia suoritetaan myös ennen ajokoetta

(4 x 50min, B-kurssin 1.7.2018 voimaan tuleva uusi opetussuunnitelma)

Ajotunnit voi suorittaa vähimmäisopetusmäärilla seuraavan tavoitteen ja suunnitelman mukaisesti.

1 – Ajaminen taajamaliikenteessä ekologisesti, sosiaalisesti ja turvallisesti

2 – Ajaminen maantiellä ekologisesti, sosiaalisesti ja turvallisesti

3 – Ajaminen liukkaalla ekologisesti, sosiaalisesti ja turvallisesti

4 – Ajaminen pimeällä (Pimeänajokurssin simulaattorilla voi suorittaa jo aikaisemmassakin vaiheessa)

Mopokurssin ajotunteja yksilöllisten tarpeiden mukaan

(AM120-kurssin 1.7.2018 voimaan tuleva uusi opetussuunnitelma ei sisällä yhtään pakollisia ajotunteja)

Aikaisemmin ajotunnit suoritettiin kolmen päivän aikana vähimmäisopetusmäärilla seuraavan tavoitteen ja suunnitelman mukaisesti ja tällä saavutettiin usein mopon riittävä hallinta käsittely- ja liikennetilanteissa.

1. päivä = 50 min = 1. hidasajo | 2. portit | 3. Hätäjarrutus = Hyväksytty

2. päivä = 50 min = Liikenneajotunti

3. päivä = 50 min = Liikenneajotunti, käsittelyn kertaus ja mopon kokonaisvaltainen riittävä hallinta käsittely- ja liikennetilanteissa = Suoritetaan käsittelykoe hyväksytysti heti ajotunnin jälkeen.

Kevytmoottoripyöräkurssin 5 ajotuntia

(5 x 50min = Esim. ennen käsittelykoetta 100min + 100min ja ennen ajokoetta 50min)

Ajotunnit voi suorittaa kolmen päivän aikana vähimmäisopetusmäärillä seuraavan tavoitteen ja suunnitelman mukaisesti.

1. päivä = 100 min = 1. hidasajotehtävä 1a + 1b | 3. portit | 4. stop&go = Hyväksytty

2. päivä = 100 min = 1. hidasajotehtävä 1a + 1b | 2. väistö | 3. portit | 4. stop&go | 5. hätäjarrustus = Suoritetaan käsittelykoe hyväksytysti heti ajotunnin jälkeen.

3. päivä = 50 min = moottoripyörän riittävä hallinta liikennetilanteissa = Suoritetaan ajokoe hyväksytysti heti ajotunnin jälkeen.

Moottoripyöräkurssin 5 ajotuntia 

(5 x 50min = Esim. ennen käsittelykoetta 100min + 100min ja ennen ajokoetta 50min)

Ajotunnit voi suorittaa kolmen päivän aikana vähimmäisopetusmäärillä seuraavan tavoitteen ja suunnitelman mukaisesti.

1. päivä = 100 min = 1. hidasajotehtävä 1a + 1b | 3. portit | 4. stop&go = Hyväksytty

2. päivä = 100 min = 1. hidasajotehtävä 1a + 1b | 2. väistö | 3. portit | 4. stop&go | 5. hätäjarrustus = Suoritetaan käsittelykoe hyväksytysti heti ajotunnin jälkeen.

3. päivä = 50 min = moottoripyörän riittävä hallinta liikennetilanteissa = Suoritetaan ajokoe hyväksytysti heti ajotunnin jälkeen.

Scroll to Top