5. Ajotunnit

Ajotunnit kaikkeen yksilölliseen tarpeeseen nopeasti, joustavasti ja hyvällä hinta-laatusuhteella. Tarjoamme perus ajoharjoittelua, kertausta tai jatkokoulutusta sekä ajokortillisille että ajokortittomille. Ajotunteja on hyvin saatavilla kurssipaketin yhteydessä tai erikseen myös opetusluvalla tai eri autokoulussa opiskeleville asiakkaille - ja jopa samalle viikolle.

Kurssilaisena tai ajotuntipakettiin ensin ilmoittautumalla voit varata ajotunteja Webauto oppilashallintajärjestelmän kautta vähintään 36h etukäteen. Yhdessä suunnittelemalla voit saada ajotunteja myös klo 7-9 ja klo 17-18 välille ja jopa samalle päivälle. Ajotunnit ajetaan yleensä ma-pe klo 8-18 välillä. Ajotunnit on mahdollista perua edellisenä työpäivänä klo 12.00 mennessä soittamalla / Whatsapp-viestillä tai Webauton kautta 30h etukäteen. Viimeinen ajotunti (50min) ajetaan aina juuri samana päivänä ennen ajokoetta. Tarvittaessa meidän kautta saa ajoneuvon käyttöön Ajovarman käsittely- tai ajokokeeseen myös hieman pidemmälle, kuten Hyvinkäälle, Karkkilaan tai Lohjalle, vaikka ensimmäkseen toimimme pääkaupunkiseudulla (Etelä-Haaga, Vantaa-kaivoksela, Malmi, Herttoniemi ja Espoo). Kysythän lisää!

Ajotuntipaketit

ajosimulaattorilla tai oikealla autolla
alkaen 80

TALVIALE ilmoittautumalla
vielä 31.1. klo 23.59 asti.
  • Lisäajotunnit tarpeen mukaan AJOKORTITTOMALLE
  • Kertausta ja lisäharjoitusta AJOKORTILLLISELLE
  • Jatkokoulutusta
Tilaa heti

Ajotuntipaketit

+ Ajoneuvon käyttö tutkinnoissa
alkaen 170

TALVIALE ilmoittautumalla
vielä 31.1. klo 23.59 asti.
  • 0,5 Ajotuntia (60€), 1 Ajotunti (80€)
  • Suosittelemme usein varaamaan vähintään 3-5 ajotuntia
  • Auton käyttö ajokokeessa (110€)
Tilaa heti

B-ajotunti tarvittaessa (a´ 50min) 80€, (3x50min a´ 77€) 231€, (5x50min a´ 75€) 375€, (10x50min a´ 73€) 730€, (15x50min a´ 70€) 1050€.

B-ajotunti ajosimulaattorilla tarvittaessa (a 50min) 50€, (3x50min a´45€) 135€, (5x50min a´40€) 200€, (10x50min a´35€) 350€, (15x50min a´30€) 450€. Nyt B-kurssipaketin yhteydessä näistä ajosimulaattori ajotuntien hinnoista vielä -50% alennus.

AM120-ajotunti tarvittaessa (a´ 50min) 85€, (3x50min a´ 80€) 240€, (5x50min a´ 78€) 390€, (10x50min a´ 75€) 750€, (15x50min a´ 73€) 1095€.

A1/A2/A-ajotunti tarvittaessa (a´ 50min) 90€, (3x50min a´ 87€) 261€, (5x50min a´ 85€) 425€, (10x50min a´ 83€) 830€, (15x50min a´ 80€) 1200€.

5.1 Ajotunnit

Pakolliset tuntimäärät ovat vain suuntaa antavia. Ajamisen opettelu on yksilöllistä, ja kuljettajaksi oppimiseen tarvitaan vaihteleva määrä harjoitusta. Ajamisessakin harjoitus tekee mestarin – mitä enemmän harjoittelet, sitä varmemmaksi ja luotettavammaksi kuljettajaksi kehityt. Erityisesti on myös tärkeää, että ajotunnit suoritetaan mahdollisimman tiiviisti 2-3 kertaa viikossa ilman 2-3 viikon taukoja ajotuntien välissä ensimmäisestä ajotunnista hyväksyttyyn ajokokeeseen asti. Voit varata autokurssilla ajotuntisi itsenäisesti oman Webautosi etusivun kautta. Varaa ensimmäinen ajotuntisi vasta, kun olet suunnitellut yhdessä vastuuopettajasi kanssa sinulle sopivan opetusrytmin ja tavoitteet.
Ajotunnit voivat alkaa, kun olet opiskellut itsenäisesti mahdollisimman paljon teoriatietoja erityisesti auton käsittelyyn ja liikennetilanteisiin liittyen. Ajosimulaattorilla on hyvä aloittaa ajotunnit, mikäli niitä sisältyy kurssipakettiisi. Autolla kannattaa ajotunteja suorittaa vähintään 2 kertaa viikossa ilman väliviikkoja aina hyväksyttyyn ajokokeeseen asti. Ajokoe varataan yhdessä autokoulun kanssa mahdollisimman hyvissä ajoin ja tutkintotoimiston (Ajovarma Oy) kiireiset ajankohdat huomioiden.
Ajo-opetus, riippuu suoritettavasta ajokorttiluokasta
  • Moottoripyörän ajokorttia varten tarvitset vähintään 5 tuntia ajo-opetusta.
  • Henkilöauton ajokorttia varten tarvitset vähintään 10 tuntia ajo-opetusta.
  • Tarvittavan ajo-opetuksen määrä riippuu käytännössä ajokortin suorittajan henkilökohtaisista tarpeista ja mahdollisista ennakkotiedoista ja -taidoista. Opetuksen ja ajoharjoittelun määrä ja sisällöt voidaan sovittaa joustavasti oppimistarpeiden mukaan siten, että minimimäärä on yllä mainittu tuntimäärä. Mitä enemmän harjoittelet ohjatusti ennen kuljettajantutkintoa, sitä paremmat valmiudet saat itsenäiseen kuljettajana toimimiseen kortin suorittamisen jälkeen.
  • Voit hankkia ajo-opetuksen autokoulussa tai opetuslupaopettajan kanssa, sekä yhteistyössä molempia tapoja hyödyntäen. Opetusluvalla etu on ajotuntien määrä, mutta autokoulussa taas vastaavasti ammattimainen, eli esimerkillinen ja tehokas opetus, selkeät oppimistavoitteet ja ajotaidon arviointi kriteerit viidellä eri tasolla.
Opettaja kuittaa varatut ajotunnit heti tunnin jälkeen opettajan tabletilla Webauto oppilashallintajärjestelmään. Sinä voit oppilaana yhdessä mahdollisen huoltajan/maksajan kanssa seurata ajotuntien edistymistäsi (mm. opetustiedot välilehdestä opetusmääriä, laskutuksesta hintoja), kirjautumalla Webautoon omalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Perehdy siis tähän kirjautumalla Webautoon ennen ajotuntien suorittamista heti kurssin alkuvaiheessa osoitteessa www.helsinginliikennekoulu.fi/kirjaudu  (linkki, käyttäjätunnus ja oletussalasana löytyvät ilmoittautumisvahvistus sähköpostista ja opetussopimuksesta).
Kurssilaisille ajotunnit varataan ja perutaan soittamalla sihteerille, Whatsapp +358 40 576 2015, ajotunnilla opettajan kanssa tai Webauton ajanvarauksella vähintään 36h etukäteen. Varatut ajotunnit tulee perua viimeistään edellisenä arkipäivänä klo 12.00 mennessä tai Webauton kautta 30h etukäteen. Viimeinen ajotunti (50min) ajetaan aina juuri samana päivänä ennen ajokoetta, joten varaathan tähän myös yhden ajotunnin, mikäli haluat suorittaa valitsemasi kurssipaketin ajotuntimäärillä erityisesti, mikäli varaat ajotunteja itsenäisesti Webauton kautta. Webautossa näkyvät vihreällä suoritetut ajotunnitkeltaisella varatut ajotunnit ja punaisella peruttamatta jätetyt ajotunnit.
Tämän alla on alustava ainoastaan suuntaa antava sekä itsearviointia ja tavoitteenasettelua helpottava ohjeistus AM 120, A1, A2, A ja B-kurssin ajotuntien suorimiseen liittyen. Yleisesti ottaen henkilökohtaista opintosuunnitelmaa laadittaessa on hyvä ottaa huomioon, että ajotunnit alkavat ja etenevät suunnitelmallisesti ilman suurempia taukoja alusta ajokokeeseen asti. Näin ollen asioiden unohtumista tapahtuu kurssilla mahdollisimman vähän. Myös teoriatietoa on hyvä olla pohjalla mahdollisimman paljon jo ajotuntien alusta lähtien, jotta käytännön ajotunneilla voidaan oppia tehokkaammin ja mukavammin, sekä keskittyä myös mahdollisuuksien mukaan teoriatietoja soveltaviin ja itsenäisiin harjoituksiin, jotka siis osittain jo vaativat auton käsittelyn ja liikenteenohjauksen perusteisiin liittyvien teoriatietojen hallintaa. Ajotunnit alkavat aina pääsääntöisesti ja oletuksena Etelä-Haagan toimipisteestä osoitteesta Vihdintie 8. Erikseen voidaan sopia myös ajotuntien eri aloitus- ja päättymispisteistä tietyin reunaehdoin.

Henkilöautokurssin perusvaiheen 10 ajotuntia

AJOTUNTIEN JAKAUTUMINEN VÄHIMMÄISOPETUSMÄÄRILLÄ, mutta lisäajotunteja saa tarpeen mukaan lisää.
(10 x 50min, B-kurssin 1.7.2018 voimaan tulleva uusi opetussuunnitelma)
1 – 2 – Auton käsittelyä parkkipaikalla ja helpommissa liikennetilanteissa
(Näiden parin ajotunnin aikana opitaan ajoon valmistautuminen,  liikkeellelähtö myös mäestä, hallintalaitteiden oikea käyttö,  vaihteen vaihto- ja ohjauspyörän käyttö tekniikat, omalla kaistalla pysyminen, risteyksiin lähestyminen, auton pysäyttäminen ja vaihteen vaihtaminen heti pysähdyttäessä 1. vaihteelle jne.)
3 – 4 – Liikennetilanteiden hallinta monipuolisemmissa liikennetilanteissa.
5 – 6 – Liikennetilanteiden hallinta haasteellisemmissa liikennetilanteissa, maantiellä ja keskustassa. Näiden ajotuntien jälkeen pitäisi olla mahdollista suorittaa Riskientunnistamiskoulutuksen (RTK) ajotunnit (4x50min) myös ajoharjoitteluradalla tai vaihtoehtoisesti ajosimulaattorilla.
7 – 8 – Matkan ja reitin suunnittelua ja oppilas ottaa kokonaisvaltaisemmin vastuuta ajamisestaan.
9 – 10 – Ajetaan ajokoealueella ja viimeinen ajotunti samana päivänä juuri ennen ajokoetta ja pyritään siis itsenäiseen, turvalliseen, ekologiseen, sosiaaliseen, sekä kokonaisuudessaan riittävän vastuulliseen ajoon omat taidat ja omantilan hallinta huomioon ottaen.
 

Henkilöautokurssin riskientunnistamiskoulutuksen (RTK) 4 ajotuntia suoritetaan myös ennen ajokoetta ja nämä ajanvaraukset näkyvät myös Webautossa ”opetustiedot välilehti” selvästi perusvaiheen ajotuntien alapuolella.

(4 x 50min, B-kurssin 1.7.2018 voimaan tuleva uusi opetussuunnitelma)
Ajotunnit voi suorittaa vähimmäisopetusmäärilla seuraavan tavoitteen ja suunnitelman mukaisesti ja nämä kannattaa sopia n. 2-3 viikkoa etukäteen, jotta saamme varattua ajan ratayhtiöltä, joka sopii sekä asiakkaan että opettajan aikatauluihin. Mikäli RTK-koulutuksen suorittaa ajosimulaattoripainotteisesti, niin tämä on mahdollista suorittaa nopeammin, mutta oppimistulokset eivät varmasti ole näin ollen yhtä hyvät kuin oikealla autolla oikeissa liukkaan kelin rataolosuhteissa.
1 – Ajaminen taajamaliikenteessä ekologisesti, sosiaalisesti ja turvallisesti
2 – Ajaminen maantiellä ekologisesti, sosiaalisesti ja turvallisesti
3 – Ajaminen liukkaalla ekologisesti, sosiaalisesti ja turvallisesti
4 – Ajaminen pimeällä (Pimeänajokurssin simulaattorilla voi suorittaa jo aikaisemmassakin vaiheessa)
 
 

Mopokurssin (AM120) ajotunteja yksilöllisten tarpeiden mukaan (kurssipaketit sisältävät 2-4 ajotuntia)

(AM120-kurssin 1.7.2018 voimaan tuleva uusi opetussuunnitelma ei sisällä yhtään pakollisia ajotunteja)
Aikaisemmin ajotunnit suoritettiin kolmen päivän aikana vähimmäisopetusmäärilla seuraavan tavoitteen ja suunnitelman mukaisesti ja tällä saavutettiin usein mopon riittävä hallinta käsittely- ja liikennetilanteissa.
1. päivä = 50 min = 1. hidasajo | 2. portit | 3. Hätäjarrutus = Hyväksytty
2. päivä = 50 min = Liikenneajotunti
3. päivä = 50 min = Liikenneajotunti, käsittelyn kertaus ja mopon kokonaisvaltainen riittävä hallinta käsittely- ja liikennetilanteissa = Suoritetaan käsittelykoe hyväksytysti heti ajotunnin jälkeen.
 
Kevytmoottoripyörä- ja moottoripyöräkurssin (A1/A2/A) 5 ajotuntia
AJOTUNTIEN JAKAUTUMINEN VÄHIMMÄISOPETUSMÄÄRILLÄ, mutta lisäajotunteja saa tarpeen mukaan lisää.
(5 x 50min = Esim. ennen käsittelykoetta 100min (tai vaihtoehto 2 = 75min)  + 100min (tai vaihtoehto 2 = 125min) ja ennen ajokoetta aina 50min)
Ajotunnit voi suorittaa kolmen päivän aikana vähimmäisopetusmäärillä seuraavan tavoitteen ja suunnitelman mukaisesti.
1. päivä = 100min (tai vaihtoehto 2 = 75min) = 1. hidasajotehtävä 1a + 1b | 3. portit | 4. stop&go = Hyväksytty
2. päivä = 100min (tai vaihtoehto 2 = 125min) = 1. hidasajotehtävä 1a + 1b | 2. väistö | 3. portit | 4. stop&go | 5. hätäjarrustus = Suoritetaan käsittelykoe hyväksytysti heti ajotunnin jälkeen.
3. päivä = 50 min = moottoripyörän riittävä hallinta liikennetilanteissa = Suoritetaan ajokoe hyväksytysti heti ajotunnin jälkeen.

UUSINNASTA AIHEUTUNEET AUTOKOULUMAKSUT MAKSETAAN AUTOKOULULLE

UUSINNASTA AIHEUTUNEET VIRANOMAISMAKSUT MAKSETAAN AJOVARMALLE

Scroll to Top